TP HCM phấn đấu giải quyết tình trạng ngập úng do mưa

Ngày đăng: 27/10/2013

(Sua dien nuoc) TP Hồ Chí Minh với các mục tiêu chống ngập úng nước. Đây là những nhóm giải pháp chính nhằm hạn chế những hiện tượng ngập úng do mưa lớn và chiều cường xảy ra trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 26-10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thảo luận và thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hội nghị tập trung thảo luận, bàn biện pháp thực hiện có hiệu quả chương trình giảm ngập úng giai đoạn 2011-2015.

chống úng ngập ở thành phố chí minh

Theo đó, Thành ủy thống nhất xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đổi mới công tác tuyên truyền, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác quản lý của các cơ quan nhà nước; ưu tiên bố trí tài chính, ngân sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng; mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế. Đến năm 2015, TP Hồ Chí Minh phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng do mưa và triều cường tại khu vực trung tâm; xóa các điểm ngập hiện hữu do mưa; giảm tình trạng ngập nước lưu vực bắc kênh Tàu Hũ, Tân Hóa-Lò Gốm; khắc phục tình trạng ngập do thi công, hạn chế phát sinh điểm ngập mới.

Bài viết do http://thosuadiennuoc.com/ sưu tầm

like

Fanpage Facebook

Sửa điện nước

Hotline: 0975363991