Tổng công ty điện lực Trà Vinh phấn đấu 100% điện an toàn cho dân

Ngày đăng: 18/03/2018

Tổng công ty điện lực Trà Vinh phấn đấu 100% điện an toàn cho dân trong năm 2018 này. Một tin vui cho bà con Trà Vinh năm nay sẽ có hệ thống điện an toàn và ổn định.

Tổng công ty điện lực Trà Vinh phấn đấu 100% điện an toàn cho dân

Tổng công ty điện lực Trà Vinh phấn đấu 100% điện an toàn cho dân

Trong năm vừa qua với sự cố gắng của toàn bộ ngành điện Trả Vinh tới đầu năm 2018 thì toàn tỉnh có 228.228 hộ dân có điện lưới quốc gia về tận nhà, chiếm tỉ lệ 98,64% số hộ dân, trong đó có 246690 hộ dân có điện kế chính thức.

Trong vài năm gần đây ngành điện tại các vùng nông thôn tại địa bàn đã đẩy mạnh thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, ưu tiên nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, thực hiện nhiều dự án.

Công ty Điện lực Trà Vinh tích cực sửa chữa hệ thống điện và  cùng địa phương cũng đã hỗ trợ người dân nông thôn cải tạo đường điện, tách điện kế riêng, đường dây, sử dụng điện an toàn cho 3.273 trong tổng số 5.945 hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí 22 tỷ đồng. Riêng năm 2017, Công ty Điện lực Trà Vinh đã đầu tư tách 1.628 điện kế với kinh phí 814 triệu đồng, đường dây hạ thế, sửa điện kế khách hàng đầu tư.

Theo Điện lực Trà Vinh, trên địa bàn tỉnh hiện còn 3.943 hộ chưa có điện; số hộ câu kéo không an toàn đến thời điểm hiện nay còn 9.319 hộ.

Để đẩy nhanh hoàn thành mục tiêu 100% số hộ dân có điện, đồng thời xóa bỏ tình trạng câu kéo, dùng chung điện kế, Điện lực Trà Vinh cùng với địa phương đã có kế hoạch cho giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, Công ty Điện lực Trà Vinh đăng ký vốn với Tổng công ty Điện lực miền Nam để đầu tư, kết hợp với vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cải tạo dây nhánh cho hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ hộ dân có điện và an toàn, góp phần hoàn thành tiêu chí 4 về điện nông thôn mới của tỉnh.

Điện lực Trà Vinh cho biết, đối với số hộ dân chưa có điện trên địa bàn còn lại tuy không lớn nhưng rất phân tán, thường chỉ một hoặc vài hộ ở giữa đồng ruộng, vùng sâu, vùng xa cách lưới điện hiện hữu. Trong đó không ít hộ sinh sống ở các cồn giữa Sông Tiền, Sông Hậu. UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Nam tìm nguồn vốn đầu tư để thực hiện.

Hiện dự án cấp điện cho hộ dân từ lưới điện quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt báo cáo khả thi với tổng kinh phí 307,6 tỷ đồng với khối lượng đường dây trung thế 190km, 325 trạm biến áp 13.605kVA, 511km đường dây hạ áp, công tơ, nhánh rẽ cung cấp điện cho 12.269 hộ để thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Trước mắt, Công ty Điện lực Trà Vinh đã ưu tiên sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2018 và vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để thực hiện cấp điện cho các cụm dân cư 146 hộ dân cồn Bần Chát, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè và 136 hộ dân Cồn Phụng, huyện Châu Thành với số vốn trên 27 tỷ đồng.

Như vậy, cùng với kế hoạch cấp điện lưới cho các hộ dân chưa có điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt và kế hoạch xóa câu nối trong sử dụng điện tỉnh Trà Vinh và ngành điện đang hướng đến mục tiêu 100% số hộ dân có điện và sử dụng an toàn, nhất là tại các vùng nông thôn sâu, vùng có đông đồng bào Khmer, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

like

Fanpage Facebook

Sửa điện nước

Hotline: 0975363991